Gottes Gnod

276 Gnod Gnod ass dat éischt Wuert an eisem Numm, well et beschreift eis individuell a gemeinsam Rees zu Gott am Jesus Christus duerch den Hellege Geescht. "Villméi gleewe mir datt mir duerch d'Gnod vum Här Jesus gerett ginn, sou wéi se och" (Akten 15:11). Mir sinn "gerecht ouni Verdéngscht duerch seng Gnod duerch d'Erléisung déi duerch Christus Jesus entstanen ass" (Réimer 3:24). Duerch d'Gnod eleng verléisst Gott eis seng eege Gerechtegkeet ze deelen (duerch Christus). D'Bibel léiert eis kontinuéierlech datt d'Botschaft vum Glawen eng Noriicht iwwer Gott senger Gnod ass (Akten 14,3; 20,24; 20,32).

D'Basis vun der Bezéiung vu Gott mat de Mënsche war ëmmer eng vu Gnod a Wourecht. Wärend d'Gesetz en Ausdrock vun dëse Wäerter war, huet d'Gnod vu Gott selwer voll Ausdrock duerch Jesus Christus fonnt. Duerch d'Gnod vu Gott si mir gerett duerch Jesus Christus eleng, an net duerch d'Gesetz ze halen. D'Gesetz duerch dat jiddereen veruerteelt gëtt ass net dat lescht Wuert vu Gott fir eis. Säi lescht Wuert fir eis ass de Jesus. Hien ass déi perfekt a perséinlech Offenbarung vu Gott senger Gnod a Wourecht fräi der Mënschheet.

Eis Veruerteelung ënner dem Gesetz ass gerecht a gerecht. Mir erreechen net gesetzlecht Verhalen vun eis selwer, well Gott net e Gefaangene vu sengen eegene Gesetzer a Legalitéiten ass. Gott an eis schafft a gëttlecher Fräiheet no sengem Wëllen. Säi Wëlle gëtt definéiert duerch Gnod an Erléisung. Den Apostel Paul huet folgend doriwwer geschriwwen: «Ech werfen d'Gnod vu Gott net ewech; well wann d'Gerechtegkeet duerch d'Gesetz kënnt, da stierft Christus ëmsoss " (Galater 2:21). De Paul beschreift d'Gnod vu Gott als déi eenzeg Alternativ, déi hie net wëll ewechwerfen. Gnod ass net eng Saach déi kann ofgewien a gemooss a behandelt ginn. Gnod ass déi lieweg Guttheet vu Gott duerch déi hien de mënschlechen Häerz a Geescht verfollegt a béid ännert. A sengem Bréif un d'Kierch zu Roum schreift de Paul datt dat eenzegt wat mir probéieren duerch eis eegen Efforten z'erreechen ass d'Léin vun der Sënn, den Doud selwer. Dat ass déi schlecht Nouvelle. Awer et gëtt och eng besonnesch gutt, well "d'Geschenk vu Gott ass éiwegt Liewen zu Christus Jesus eisen Här" (Réimer 6:24). Jesus ass d'Gnod vu Gott. Hien ass d'Erléisung vu Gott, fräi fir all d'Leit ginn.